خدمات تخصصی

رسالت ما، ارائه راهکار های کامل برای توالی یابی DNA است.
 

توالی یابی نسل جدید (NGS)

راهکار کامل از طراحی پروژه تا آنالیز دادهبیشتر بدانید

توالی یابی نسل جدید

توالی یابی سنگر و آنالیز قطعه

توالی یابی پلازمید یا قطعه PCR، کلینینگ و پروتکل های خاص


بیشتر بدانید

توالی یابی نسل جدید
 

نظرات

نظر خود را اضافه کنید