توالی یابی نسل جدید (NGS)

 

خدمات کامل NGS

چیزی به نام تکنولوژی NGS خوب یا بد وجود ندارد، صرفا باید بدانیم کدام تکنولوژی برای پروژه شما مناسب است. خدمات کامل NGS ما شامل مشاوره، توالی یابی، آنالیز و پشتیبانی کامل است.Ngs خدمات کامل
 

توالی یابی کامل اگزوم

در کمتر از 3 روز، توالی یابی کامل اگزوم انسانی توسط متخصصین ما انجام می گیرد.توالی یابی کامل اگزوم
 

آنالیز داده

آنالیز داده، نیازی ذاتی در خدمات NGS است. متخصصین با تجربه ما خدمات بایوانفورماتیک مورد نیاز شما را طراحی می کنند.آنالیز داده
 

نظرات

نظر خود را اضافه کنید