در حال بارگذاری...

پزشکی شخصی و سرطان

پزشکی شخصی (Personalized medicine) گامی هدفمند برای درمان و تشخیص بیماری ها است که با به کارگیری علوم مختلف از جمله ژنتیک ، دروازه ای جدید در پایداری سلامت، پیشگیری و درمان هدفمند بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری ها گشوده است.

با توجه به تفاوت پروفایل مولکولی (امیکس) ، تفاوت و تاثیر محیط و سبک زندگی هر بیمار، برای هریک باید درمان متفاوتی در نظر گرفته شود. در نتیجه سهولت و افزایش اثر بخشی درمان در بسیاری از بیماری ها حاصل می گردد.

<

نظرات

نظر خود را اضافه کنید