در حال بارگذاری...

بررسی متیلاسیون پروموتر

تغییرات قابل توراث در بیان ژن­‌ها و ساختار کروماتین بدون تغییر در توالی DNA معمولا به واسطه­‌ی رویدادهای اپی ژنتیکی رخ می­‌دهند. متیلاسیون از مهم ترین تغییرات اپی ژنتیکی DNA می­‌باشد که در سلول‌­های یوکاریوتی رخ داده و نقش به سزایی در تنظیم بیان ژن و محافظت از یکپارچگی DNA را بر عهده دارد. متیلاسیون DNA تنها تغییر اپی ژنتیکی می­‌باشد که مستقیما DNA را تحت تاثیر قرار می­‌دهد. در این فرایند آنزیم DNA متیل ترانسفراز مسئول انتقال یک گروه متیل از S- آدنوزین متیونین به کربن شماره 2 باز سیتوزین می­‌باشد. در سلول‌­های یوکاریوتی متیلاسیون در جزایر CpG DNA صورت می­‌پذیرد. این مناطق که غنی از دی نوکلئوتیدهای CpG می­‌باشند یکی از ویژگی­‌های بارز نواحی پروموتری ژن­‌ها به شمار رفته و متیلاسیون این مناطق با اثر بر پروموتر ژن­‌ها سبب تنظیم بیان ژن می­‌گردند.

در مطالعات سرطان و تومورزایی بررسی تغییرات در الگوی متیلاسیون پروموترها (هیپرمتیلاسیون و هیپومتیلاسیون) حائز اهمیت می­‌باشد. برای مثال خاموش شدن ژن­‌های سرکوب کننده­‌ی تومور در اثر هایپرمتیلاسیون نواحی پروموتر، هایپومتیلاسسیون پروتوانکوژن­‌ها و هایپومتیلاسیون کل ژنوم از جمله تغییرات اپی ژنتیکی غیر طبیعی بیان ژن می­‌باشند. لذا بررسی تغییرات الگوی متیلاسیون پروموتر ژن­‌های که کنترل کننده چرخه سلولی می­‌باشند برای شناسایی، تشخیص، پیش آگهی و جلوگیری از پیشروی تومور و درمان آن در مراحل اولیه پیشنهاد می­‌شود.

جهت دریافت خدمات تخصصی مربوط به تکنیک متیلاسیون DNA و انجام تست­‌های ژنتیک مولکولی و پزشکی شخصی می­‌توانید از طریق لینک خدمات تخصصی QuickseQ اقدام فرمایید.

<

نظرات

نظر خود را اضافه کنید