در حال بارگذاری...

طراحی siRNA

RNA های کوچک مداخله گر (interfering RNA small) که در برخی مواقع به RNA کوتاه مداخله‌گر (Short Interfering RNA) یا RNA خاموش‌کننده (Silencing RNA) نیز معروف بوده، دسته‌­ای از مولکول­‌های RNA دو رشته­‌ای و غیر کننده با طول 22-18 جفت باز می­‌باشند. siRNA با قرار گرفتن در داخل کمپلکس پروتئینی به نام RISC تنظیم بیان ژن­‌ها پس از رونویسی ژن مربوطه را بر عهده دارند. کاربرد siRNA  تنها محدود به کشف عملکرد ژن­‌ها نمی­‌شود بلکه بعنوان روشی نوین جهت خاموشی فعالیت بیش از حد ژن­‌ها در درمان بیماری­‌های مختلف نیز عمل نیز می‌­نماید. خاموشــی ژن‌­ها با استفاده از siRNA ، اخیــرا بــه عنــوان یــك تکنیك آزمایشــگاهی موفــق در تعییــن عملکرد و كنتــرل بیان ژن­‌هــا به كار مــی­رود و طیــف وســیعی از كاربردهــا را در بیولــوژی مولکولــی و ژن درمانــی فراهم كرده اســت.

گروه تخصصی QuickseQ پذیرای طراحی siRNA خاص برای نواحی مختلف ژن هدف شما در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.

<

نظرات

نظر خود را اضافه کنید